aboutus
مشخصات QC

ما قبل از تولید انبوه نمونه تولید خواهیم کرد و پس از تأیید نمونه ، تولید انبوه را آغاز خواهیم کرد. انجام بازرسی 100 during در طول تولید ؛ قبل از بسته بندی ، بازرسی تصادفی انجام دهید. عکس گرفتن بعد از بسته بندی

Shenzhen Imore Technology Co., Ltd کنترل کیفیت 0

اطلاعات تماس